Logo firmy usług sokoloniczych Falconer.pl Łukasz Nowosad

Pokaz


Zawiera prelekcję o sokolnictwie i jego historii, charakterystykę wybranych ptaków szponiastych, ich wykorzystanie przez człowieka oraz biologię sów. Podczas pokazu prezentowane są wybrane gatunki ptaków na rękawicy u sokolnika oraz w trakcie lotu swobodnego.
Publiczność aktywnie uczestniczy w pokazie.


Prezentacja ptaków


Zdjęcie z pokazów sokolniczych w szkole podstawowej

Odbywa się na wyznaczonym do tego celu stanowisku, na którym prezentowane są wybrane gatunki ptaków. Każdy uczestnik może obejrzeć ptaki z bliska, uzyskać odpowiedzi na nurtujące go pytania oraz zgłębić swoją wiedzę na temat sokolnictwa, ptaków szponiastych i sów.

Oferta zawiera dwa warianty pokazu: jeden rozbudowany trwający godzinę oraz drugi skrócony – 30 minutowy.

Pokazy sokolnicze na dniach Grodziska Mazowieckiego
Prelekcje o ptakach myśliwskich