Ochrona obiektów


Firma FALCONER Łukasz Nowosad świadczy usługę biologicznej ochrony obiektów (budynki, garaże, zakłady przemysłowe, wysypiska śmieci itd..) metodą sokolniczą.
Metoda ta polega na płoszeniu niepożądanych gatunków ptaków, głównie gołębi, krukowatych oraz mew z obiektów objętych ochroną.
Pojawiające się codziennie ptaki drapieżne wymuszają zmianę miejsc przebywania, żerowania i gniazdowania niepożądanych szkodników.
Jest to sprawdzona i najskuteczniejsza metoda ochrony przed ptakami, gdyż bazuje ona na naturalnym lęku o własne życie wywołanym obecnością drapieżnika.

Sokolnik Łukasz Nowosad odstraszający gołębie w garażu podziemnnym na Alejach Jerozolimskich w Warszawie

Doświadczenie


Firma FALCONER Łukasz Nowosad dysponuje załogą licencjonowanych sokolników oraz sprawdzonymi już w pracy ptakami drapieżnymi z rodziny jastrzębi i sokołów. Wykonujący nasze usługi sokolnicy posiadają, wykształcenie przyrodnicze oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w biologicznej ochronie obiektów, między innymi na lotniskach (Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie), w parkach miejskich, uprawach, sadach, plantacjach owocowych, magazynach, halach, hangarach, obiektach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych.

Cena

Koszt wykonania usługi rozpatrywany jest indywidualnie i zależy od powierzchni, specyfiki oraz warunków lokalnych danego obiektu.