Ochrona plantacji


Firma FALCONER Łukasz Nowosad świadczy usługę biologicznej ochr ony upr aw, plantacji oraz sadów owocowych metodą sokolniczą. Metoda ta polega na płoszeniu niepożądanych gatunków ptaków z obiektów objętych ochroną. Drapieżniki pojawiające się codziennie nad danym obszarem wymuszają zmianę miejsc przebywania, żerowania i gniazdowania uciążliwych ptaków. Jest to sprawdzona i najskuteczniejsza metoda ochrony, gdyż bazuje ona na naturalnym lęku o własne życie płoszonego ptactwa.

Ptaki myśliwskiego w gotowaści podczas ochrony plantacji przed ptakami

Doświadczenie


Firma FALCONER Łukasz Nowosad dysponuje załogą licencjonowanych sokolników oraz sprawdzonymi już w pracy ptakami drapieżnymi z rodziny jastrzębi i sokołów. Wykonujący nasze usługi sokolnicy posiadają, wykształcenie przyrodnicze oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w biologicznej ochronie obiektów, między innymi na lotniskach (Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie), w parkach miejskich, uprawach, sadach, plantacjach owocowych, magazynach, halach, hangarach, obiektach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych.

Cena

Koszt wykonania usługi rozpatrywany jest indywidualnie i zależy od powierzchni, specyfiki oraz warunków lokalnych danego obiektu.

Sokolnik Łukasz Nowosad podczas pracy na plantacji Borówki amerykańskiej